FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt je sufinaciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik

SymbIoTic j. d.o.o. , Bjelovar

Naziv projekta

„Prilagodba i komercijalizacija inovativnih uređaja za upravljanje prirodnim nepogodama"

Kratki opis projekta

Svrha projekta je kroz testiranja, pripremu proizvodnje te kroz probnu proizvodnju, lansirati inovativne uređaje za upravljanje prirodnim nepogodama na globalno tržište. Inovativni uređaji se odnose na modularni i satelitski uređaj za detekciju prirodnih nepogoda – poplava, požara, potresa, klizanje zemlje i dr, a ključne funkcionalnosti uređaja odnose se na mjerenje razine vode, uspoređivanje podataka meteoroloških stanica, mjerenje brzine rasta vode, širenja požara, jačinu potresa i mnoge druge.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Rezultat projekta je komercijalizacija inovativnih uređaja za upravljanje prirodnim nepogodama koji su u prvom redu od društvene potrebe tj. koji doprinose pozitivnim promjenama na razini ekonomskih, društvenih i okolišnih izazova. Ciljevi projekta usmjereni su na lansiranje inovativnih proizvoda na globalno tržište što će doprinijeti komercijalizaciji proizvoda, ostvarenju prepoznatljivosti na tržištu te održiv rast i razvoj poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK)

1.517.620,80 HR

Iznos koji sufinancira EU

1.200.881,47 HRK

Razdoblje provedbe projekta

1. kolovoza 2019. god. – 1. lipnja 2021. god.

Kontakt osoba

Davor Predavec, davor.predavec@symbiotic.hr